جزوه مکانیک سیالات دکتر مستوفی

جزوه تایپ شده دکتر مستوفی که به صورت دسته بندی شده و با شکل های مختلف این درس را آموزش می دهد.


کتاب مکانیک سیالات صفری فرد (پارسه)

مکانیک-صفری-فرد

 

درس مکانیک سیالات از درسهای سخت کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی می باشد که دانشجویان تسلط کافی را ندارند و با توجه با ضریب آن در کنکور دانشجویان معمولا درصد های پایینی در این درس دارند. کتاب های مرجع مختلفی در این زمینه موجود است اما کتاب کنکوری مناسب کتاب مکانیک سیالات دکتر صفری فردمی باشد. 


جزوه مکانیک سیالات دکتر باستانی

جزوه اسکن شده با کیفیت متوسط از دکتر باستانی.