ترمودینامیک ون نس

Introduction to Chemical Engineering Thermodynamic

کتاب ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی نام اصلی کتاب : Introduction to Chemical Engineering Thermodynamic نویسنده: Joseph M. Smith, H. C.

کتاب ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی

نام اصلی کتاب : Introduction to Chemical Engineering Thermodynamic

نویسنده: Joseph M. Smith, H. C. Van Ness

انتشارات: McGraw-Hill

ویرایش:ششم

دانلود “B-Solution-Thermo-Introduction to Chemical Engineering Thermodynamic , Smith-chemeng.ir.pdf” B-Solution-Thermo-Introduction to Chemical Engineering Thermodynamic , Smith-chemeng.ir.pdf – Downloaded 8671 times – 44 MB

منبع اصلی ترمودینامیک :ون نس

ترمودینامیک ون نس

ثبت دیدگاه


× 2 = 10