جزوه مکانیک سیالات پیشرفته دکتر حق طلب

جزوه به صورت تایپ شده می باشد دکتر حق طلب از اساتید دانشگاه تربیت مدرس می باشد.


جزوه ریاضی مهندسی پیشرفته دکتر خراشه

جزوه به صورت دست نویس و اکسن شده می باشد جزوه بیشتر محاسبات عددی پیشرفته می باشد. دکتر خراشه از اساتید دانشگاه شریف می باشند.


جزوه ریاضی مهندسی پیشرفته دکتر قائمی

جزوه به صورت تایپ شده می باشد و دارای بخش های تحلیلی و عددی می باشد. دکتر قائمی از اساتید دانشگاه علم و صنعت می باشندجزوه انتقال جرم پیشرفته دکتر ارجمند

جزوه به صورت دست نویس ، دارای فهرست مطالب و با کیفیت عالی اسکن شده است. دکتر ارجمند از اساتید مهندسی شیمی دانشگاه آزاد تهران جنوب و علوم تحقیقات هستند