محصولات

Advanced Process Control and Simulation for Chemical Engineers

کتاب کنترل پشیرفته و شبیه سازی برای مهندسان شیمی   نام اصلی کتاب : Advanced Process Control and Simulation

کتاب کنترل پشیرفته و شبیه سازی برای مهندسان شیمی

 

نام اصلی کتاب : Advanced Process Control and Simulation for Chemical Engineers

نویسنده:Hossein Ghanadzadeh Gilani; Katia Ghanadzadeh Samper;Reza Khodaparast Haghi

انتشارات:CRC Press

سال:۲۰۱۳

دانلود “B-process control -Advanced Process Control and Simulation for Chemical Engineers ,Hossein Ghanadzadeh Gilani; Katia Ghanadzadeh Samper;Reza Khodaparast Haghi -chemeng.ir.pdf” B-process control -Advanced Process Control and Simulation for Chemical Engineers ,Hossein Ghanadzadeh Gilani; Katia Ghanadzadeh Samper;Reza Khodaparast Haghi -chemeng.ir.pdf – Downloaded 12291 times –

 

ثبت دیدگاه


9 − 3 =