کنترل-پارسه

کتاب کنترل فرآیند میرزازده (پارسه)

کتاب کنترل فرآیند میرزازده (پارسه)   درس کنترل فرآیند از آن دسته درس های می باشد که دانشجویان

کتاب کنترل فرآیند میرزازده (پارسه)

 

درس کنترل فرآیند از آن دسته درس های می باشد که دانشجویان در درک آن مشکل دارند و در کنکور کارشناسی ارشد روی آن سرمایه گذاری نمی کنند. ولی برای آن دسته از داوطلبانی که قصد دارند که تست های این بخش را حل نمایند توصیه می شود کتاب یا جزوه کنترل فرآیند دکتر میرزازده را مطالعه نمایند . جزوه کنکوری کنترل فرآیند دکتر میرزازده در سایت موجود می باشد که می توانید دانلود نمایید.

ثبت دیدگاه


4 + 6 =