مکانیک-صفری-فرد

کتاب مکانیک سیالات صفری فرد (پارسه)

کتاب مکانیک سیالات صفری فرد (پارسه)   درس مکانیک سیالات از درسهای سخت کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی می

کتاب مکانیک سیالات صفری فرد (پارسه)

مکانیک-صفری-فرد

 

درس مکانیک سیالات از درسهای سخت کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی می باشد که دانشجویان تسلط کافی را ندارند و با توجه با ضریب آن در کنکور دانشجویان معمولا درصد های پایینی در این درس دارند. کتاب های مرجع مختلفی در این زمینه موجود است اما کتاب کنکوری مناسب کتاب مکانیک سیالات دکتر صفری فردمی باشد. 

ثبت دیدگاه


+ 8 = 13