حرارت-جهش

کتاب انتقال حرارت بابایی (جهش)

 انتقال حرارت بابایی   درس انتقال حرارت یکی از درس های می باشد که در سالهای اخیر سوالات

 انتقال حرارت بابایی

 

درس انتقال حرارت یکی از درس های می باشد که در سالهای اخیر سوالات سختی از آن طرح شده است . بنابراین باید تلسط کامل برای حل تست های این بخش داشته باشید. بر خلاف انتقال جرم در درس انتقال حرارت کتابی به مانند انتقال جرم دکتر بهمنیار در زمینه مهندسی شیمی وجود ندارد. البته دکتر چالکش امیری در این زمینه ۲ جلد کتاب انتقال حرارت ارایه داده اند که بیشتر به مفاهیم انتقال حرارت پرداخته شده است. کتاب های موجود کتابهای مرجع هولمن ، سنجل ، اینکروپرا و .. می باشد که با توجه محدودیت زمانی توصیه نمی شود که این کتاب ها به صورت کامل خوانده شود. جزوه مناسب برای این درس جزوه انتقال حرارت دکتر میرزازده می باشد ولی کتاب مناسبی وجود ندارد . اما در سالهای اخیر مهندس بابایی با جمع آوری مطالب کتاب های موجود در زمینه انتقال حرارت ، کتاب بسیار مناسبی در این زمینه ارایه کرده اند که

مسایل را به صورت تشریحی و تستی در آن حل نموده است . مفاهیم انتقال حرارت نیز به شکل مناسبی به دانشجو منتقل می باشد و دارای تست های استاندارد برای تسلط بیشتر دانشجویان می باشد. بنابراین به دانشجویان توصیه می شود که کتاب انتقال حرارت مهندس بابایی انتشارات جهش + جزوه انتقال حرارت دکتر میرزازده را به عنوان منبع اصلی برای مطالعه درس انتقال حرارت انتخاب نمایند

ثبت دیدگاه


1 × 5 =