نام موضوع :  گوگردگیری از بنزین

فایل مطلب  PDF : دارد

فایل ارایه Powerpoint : دارد

متن اسلاید اول :

یکی از فرآورده های اصلی نفت خام بنزین می باشد بنزین در واقع برشی از نفت است که بین ۷۰ تا ۱۷۵ درجه سانتیگراد تقطیر می شود و محتوی هیدرو کربن های C5 تا C11 تا C12 می باشد.از آنجا که بنزین از تقطیر نفت خام تولید می شود پس ترکیبات گوگردی موجود در نفت خام در این محصول هم وجود دارد.به علت مشکلاتی که ترکیبات گوگردی موجود در بنزین ایجاد می کنند جداسازی این ترکیبات از ان ضروری است.
گوگرد در حین سوختن تبدیل به SO2 و SO3 شده که در صرت سرد شدن روی جداره می نشیند و با تشکیل اسید سولفوریک باعث خوردگی می شود.از طرف دیگر گوگردی که به صورت SO2 همراه دود خارج میشود باعث آلودگی محیط می گردد.

دانلود “p-28” p-28.rar – Downloaded 187 times – 830 kB

 

ثبت دیدگاه


7 − 3 =