نام موضوع : واکس

فایل مطلب  PDF : ندارد

فایل ارایه Powerpoint : دارد

متن اسلاید اول :
وكس ها هيدروكربن هايي هستند كه از نفت خام استخراج ميشوند.وكس هاي نفتي برحسب مواداوليه اي كه از ان به دست مي ايند ميتوان به سه دسته تقسيم كرد :
 الف: وكس هاي پارافيني
اين نوع وكس از مواداوليه بانقطه جوش پايين به دست امده وبيشترتركيبات سازنده ان از هيدروكربن هاي نرمال پارافيني تشكيل يافته است . .بيشتر هيدروكربن هاي شاخه دار(درصورت وجود)ازنوع ايزوپارافين ها هستند.هيدروكربن هاي سازنده وكس داراي ۲۰ تا ۴۰ مولكول كربن ميباشند وجرم مولكولي انها بين ۲۸۰تا۵۶۰متغير است.هم چنين در دماي عادي جامد بوده وويسكوزيته ان حدود۳۵- ۴۵)در۱۰۰درجه سانتي گراد)وكريستال هاي ان بصورت سوزني يا صفحه اي است.

دانلود “p-36” p-36.zip – Downloaded 452 times – 903 kB

 

ثبت دیدگاه


8 + = 9