نام موضوع :نفتگیر یا تله نفتی

فایل مطلب  PDF : دارد

فایل ارایه Powerpoint : دارد

متن اسلاید اول :

نفتگیر یا تله نفتی ، به محل تجمع نفت و گاز گفته می‌شود. به عبارت دیگر به ناحیه‌ای که از حرکت صعودی نفت و گاز جلوگیری کرده و سبب تجمع نفت گاز شود تله نفتی گفته می‌شود. سنگ مخزن مناسب ، منافذ به هم مرتبط ، وجود نفت و گاز و عامل بازدانده حرکت صدور کننده نفت و گاز یا پوش سنگ از جمله عوامل اصلی تشکیل دهنده نفت گیری باشد.

دانلود “p-33” p-33.zip – Downloaded 484 times – 3 MB

 

ثبت دیدگاه


9 + 3 =