نام موضوع : قیر و انواع آن

فایل مطلب  PDF : دارد

فایل ارایه Powerpoint : دارد

متن اسلاید اول :
تاریخچه
در هزاره اول قبل از میلاد نفت وقیر در بسیاری ازنقاط جهان از تراوشهای طبیعی بدست آمد.در زمان نوح از قیر برای جلوگیری از ورود آب به قایق ها استفاده میکردند.درسال ۳۲۶ قبل از میلاد که اسکندر به هند هجوم آورد با استفاده از اسب سوارهایی که ظروف قیر مشتعل را در دست خود تکان می دادند،فوج فیلهای هندی را پراکنده ساختند.
سومری ها و آشوری ها دربسیاری از تمدن های پیشین،از قیر به طور وسیع به عنوان ماده ای ضد رطوبتی ونیز محافظت از چوب،مومیایی کردن،مجسمه سازی و تزئینات استفاده میکردند .
آغاز صنعت مدرن قیر را میتوان به ۱۷۱۲ میلادی نسبت داد که سنگهای قیر طبیعی در فرانسه کشف کردند.

دانلود “p-19” p-19.zip – Downloaded 1159 times – 7 MB

 

ثبت دیدگاه


9 − = 3