نام موضوع :  حفاری جهت دار

فایل مطلب  PDF : دارد

فایل ارایه Powerpoint : دارد

متن اسلاید اول :

 

 حفاری جهتدار برای اولین بار در سال “۱۹۲۹” با ساخت دستگاههای دقیق اندازهگیری زاویه چاه (inclination) مورد توجه قرار گرفت. در اوائل دهه “۱۹۳۰” اولین چاه جهتدار در خلیج هانتینگتون کالیفرنیا حفاری شد.

 حفاری جهتدار تا سال “۱۹۳۴” طرفداران چندانی نداشت، تا اینکه در این سال یک چاه در کنرو (Conroe) تگزاس دچار فوران (Blow out) شد. در این هنگام پیشنهاد شد با حفر یک چاه جهتدار، برای برخورد با چاه اول و پمپ گل به درون آن، مانع از ادامه فوران شوند (well killing). با انجام موفقیتآمیز این پروژه، حفاری جهتدار به عنوان راه حلی برای مسائل دشوار و دستیابی به مخازن پیچیده از سوی شرکتهای حفاری و نیز مشتریها مورد استقبال قرار گرفت. 

 دستگاههای هدایتگر (Steering tools) پیشرفته به عنوان وسایلی برای جهتدهی به موتورهای گل جایگزین وسایل موقعیت سنج قدیمی شده اند. در دهه “۱۹۸۰”، یک نمونه جدید از این دستگاهها به عنوان وسیلهای با دقت و صرفه اقتصادی قابل قبول ساخته و معرفی گردید. امروزه دستگاههای “MWD” با موتورهای گل قابل هدایت، رانده میشوند. نمونه جدید این دستگاهها به همراه دستگاههای لاگ (logg) اشعه گاما و مقاومت، ساخته شده است که همزمان با عملیات حفاری، امکان بررسی و شناسایی سازند را فراهم میآورد.

دانلود “p-14” p-14.zip – Downloaded 1190 times – 6 MB

 

ثبت دیدگاه


4 − 1 =