نام موضوع :  تجهیزات حفاری

فایل مطلب  PDF : دارد

فایل ارایه Powerpoint : دارد

متن اسلاید اول :

دکل ثابت یا استاندارد: این نوع دکل در زمان حفاری ساخته می‌شود و سر چاه می‌ماند و قابل حرکت دادن نیست.

دکل‌های متحرک: این دکل‌ها به دو گروه اصلی تقسیم‌می‌شوند:

دکل خود فراز یا چاقویی: اجزای این نوع دکل‌ها تکه تکه می‌شوند. حفاری در خشکی بیشتر توسط این نوع دکل صورت می‌گیرد.
دکل قابل حمل: این دکل روی ماشین سر چاه آمده و مثل آنتن و توسط پمپ‌های هیدرولیکی باز می‌شود. بیشتر برای حفاری چاه‌های کم عمق یا تعمیراتی به کار می‌رود.

 

ثبت دیدگاه


5 − = 4