پتروشیمی مارون

واحد پلی پروپیلن (مارون)

خوراک و محصولات شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید در این واحد پلیمریزاسیون به صورت بالک است.پس از

خوراک و محصولات

پتروشیمی-ماهشهر-مجتمع-مارون-F

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

در این واحد پلیمریزاسیون به صورت بالک است.پس از آماده سازی کاتالیست(ترکیب با روغن و گریس) و ترکیب آن با کوکاتالسیت های TEAL و  Donor  در ظرف پیش تماس،مخلوط به رآکتور پیش پلیمریزاسیون حاوی بستری از پروپیلن مایع،تزریق میگردد و Pre Polymer حاصله جهت تولید پلی پروپیلن به دو رآکتور اصلی(که کاملاً از پروپیلن مایع پر بوده و به شکل سری هستند)تزریق می شود تا واکنش پلیمریزاسیون انجام می شود.در مرحله بعد پروپیلن واکنش نداده از محصول جدا شده و به سیکل پروپیلن برمی گردد.محصول اصلی نیز جهت حذف و خنثی سازی کاتالیست و روغن و گریس به بخش Steaming  و بعد به منظور خشک سازی به قسمت Drying منتقل می شود.پودر خشک در سیلو هایی ذخیره و سپس Extrusion منتقل می شود تا پس از ترکیب با افزودنی،به وسیله دستگاه اکسترودر به گرانلو تبدیل شده و در نهایت بعد از مرحله یکنواخت سازی به بسته بندی ارسال شود.  

پتروشیمی-ماهشهر-مجتمع-مارون-P

واکنش شیمیایی

پتروشیمی-ماهشهر-مجتمع-مارون-R

ثبت دیدگاه


6 + 1 =