بندرامام

واحد پلی پروپیلن (بندر امام)

خوراک و محصولات شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید برای تولید کوپلیمر(پلیمر متشکل از دو نوع منومر)،از منومر

خوراک و محصولات

پتروشیمی-بندر-امام-F

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

برای تولید کوپلیمر(پلیمر متشکل از دو نوع منومر)،از منومر اشتراکی اتیلن استفاده می شود.پس از خروج از رآکتور پنجم برای جداسازی مایعات از پودر،پلیمر تشکیل شده به همراه حلال هپتان به سانتریفیوژ فرستاده می شود.در این بخش قسمت اعظم هپتان جداسازی شده و به بخش خالص سازی هپتان ارسال می گردد.هپتان خالص شده مجدداً در بخشهای پلیمریزاسیون استفاده می شود.
پودر مرطوب پس از خروج از سانتریفیوژ،به خشک کن های با بستر سیال Fluidize Bed Dryers فرستاده می شود و سپس با جریان ازت به سیلوی پودر انتقال داده شده تا با مقادیر مناسب از پایدار کننده و آنتی اکسیدانت های خاصی مخلوط و به وسیله اکسترودرها به گرانول تبدیل شود.نهایتاً گرانولها پس از هموژناسیون در سیلوها،در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی بسته بندی می شوند.

پتروشیمی-بندر-امام-P

واکنش شیمیایی

پتروشیمی-بندر-امام-R

ثبت دیدگاه


− 1 = 3