پتروشیمی اراک

واحد پلی پروپیلن (اراک)

خوراک و محصولات شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید پروپیلن در قسمت Purification  عاری از ترکیبات گوگردی و

خوراک و محصولات

پتروشیمی-اراک-F

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

پروپیلن در قسمت Purification  عاری از ترکیبات گوگردی و کربن منو اکسید شده سپس وارد رآکتور اول میگردد.و در آنجا لایه نازکی از پلیمر روی کاتالیست تشکیل می شود(رآکتور Pre Polymer) سپس وارد رآکتور دوم شده و واکنش پلیمریزاسیون تکمیل می گردد.در این مرحله،کار تنظیم طول ملکول پلیمری توسط تزریق هیدروژن انجام گرفته و جهت جداسازی مایع پروپیلن از پودر،پلی پروپلین Flash  شده و پروپیلن جدا شده و مجدداً مورد استفاده قرار میگیرد.پودر جهت خنثی شدن و جداسازی روغن که همراه کاتالیست به رآکتورها تزریق شده، در Steamer در معرض بخار آب قرار می گیرد و سپس در یک خشک کن از نوع سیال به وسیله نیتروژن در یک لوپ بسته خشک می شود و جهت گرانول سازی به قسمت دانه بندی (Pelletizing) ارسال میگردد و توسط اکسترودر به دانه های گرانول تبدیل شده و بسته بندی میگردد.

پتروشیمی-اراک-P

واکنش شیمیایی

پتروشیمی-اراک-R

ثبت دیدگاه


4 × 9 =