پتروشیمی تبریز

واحد پلی استایرن معمولی (تبریز)

خوراک و محصولات          شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید   واکنش شیمیایی  

خوراک و محصولات

        واحد-پلی-استایرن-معمولی-F


شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

واحد-پلی-استایرن-معمولی-P

 

واکنش شیمیایی

واحد-پلی-استایرن-معمولی-R

 

ثبت دیدگاه


× 8 = 8