امیرکبیر

واحد پلی اتیلن سبک خطی (امیرکبیر)

خوراک و محصولات شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید پلي اتيلن سبک خطي بوسيله پليمريزاسيون کاتاليستي در حضور

خوراک و محصولات

پتروشیمی-ماهشهر-مجتمع-امیرکبیر-F

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

پلي اتيلن سبک خطي بوسيله پليمريزاسيون کاتاليستي در حضور کاتاليست زيگلرناتا و در فاز گازي توليد مي شود .
طي اين فرآيند گاز اتيلن به پليمر پلي اتيلن تبديل مي شود. بوتن -١ و بسته به نوع گريد توليدي هيدروژن نيز به راکتور تزريق مي شود. ابتدا پودر کاتاليست به همراه اتيلن وارد راکتور پليمريزاسيون شده و سپس پودر تشکيل شده به مخزنهاي گاززدايي و خنثي سازي فرستاده مي شود تا گازهاي همراه با پودر به کمک نيتروژن داغ خارج شوند. نهايتاً پس از اضافه نمودن افزودني ها ((Additives، اين پودر جهت دانه بندي به ناحيه اکسترودر مي رود. (اين واحد قادر به توليد پلي اتيلن سنگين نيز مي باشد).

پتروشیمی-ماهشهر-مجتمع-امیرکبیر-P

واکنش شیمیایی

پتروشیمی-ماهشهر-مجتمع-امیرکبیر-R

ثبت دیدگاه


− 1 = 0