پتروشیمی آریاساساول

واحد پلی اتیلن سبک (آریاساسول)

خوراک و محصولات شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید   واکنش شیمیایی

خوراک و محصولات

واحد-پلی-اتیلن-سبک-F

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

 

واحد-پلی-اتیلن-سبک-P

واکنش شیمیایی

واحد-پلی-اتیلن-سبک-R

ثبت دیدگاه


3 × = 21