پتروشیمی فن آوران

واحد منواکسید کربن (فن آوران)

خوراک و محصولات شرح مختصری از فرآیند و نمودار تولید واحد منوکسید کربن فن آوران با ظرفیت روزانه

خوراک و محصولات

پتروشیمی-ماهشهر-مجتمع-فن-آوران-F

شرح مختصری از فرآیند و نمودار تولید

واحد منوکسید کربن فن آوران با ظرفیت روزانه ۴۲۵ تن منوکسید کربن و ۴۱ تن هیدروژن تحت لیسانس شرکت تاپسوی دانمارک، متشکل از بخشهای اصلی ذیل می باشد.
گاز طبیعی به عنوان خوراک با ظرفیت ۱۵۰۰۰ نرمال متر مکعب در ساعت و فشار ۲۶ بار به منظور تولید گاز سنتز و نهایتا منوکسید کربن و هیدروژن ، ابتدا به بخش سولفور زدایی و ریفرمر اولیه و سپس به ریفرمر بخار (Steam Reformer) فرستاده می شود. گاز خروجی از ریفرمر بخار که مخلوطی از گازهای CO ، CO2 ، هیدروژن ، متان و بخار آب است به بخش حذف (CO2 Remocal) فرستاده می شود و گاز CO2 مجددا به ریفرمر بخار برگشت داده می شود. مخلوط گازی هیدروژن و منواکسید کربن پس از رطوبت زدایی کامل ، به Cold Box ارسال می گردد. در کلدباکس مخلوط گازهای هیدروژن و منواکسید کربن از یکدیگر جدا و به صورت محصول منواکسید کربن ۹۹٫۴% (برای مصرف در واحدهای اسید استیک و ایزوسیاناتها) و حصول هیدروژن ۹۸٫۵ درصد خلوص ، برای مصرف به واحدهای ایزوسیاناتها و آمونیاک ۳ رازی ارسال می شود.

پتروشیمی-ماهشهر-مجتمع-فن-آوران-P

واکنش شیمیایی

پتروشیمی-ماهشهر-مجتمع-فن-آوران-R

ثبت دیدگاه


6 − 4 =