پتروشیمی خوزستان

واحد منواکسید کربن (خوزستان)

خوراک و محصولات واحد منواکسید کربن   شرح مختصری از فرآیند و نمودار تولید این واحد شامل دو بخش

خوراک و محصولات واحد منواکسید کربن

پتروشیمی-ماهشهر-مجتمع-خوزستان-F

 

شرح مختصری از فرآیند و نمودار تولید

این واحد شامل دو بخش تولید گاز منوکسید کربن (واحد۱۰) و خالص سازی گاز منوکسید کربن(واحد۲۰) می باشد.
واحد۱۰: در ریفرمر این بخش گاز طبیعی (NG) به همراه گاز دی اکسید کربن موجود در گاز دودکس ریفرمر، تبدیل به مخلوط گازی منوکسید کربن ، هیدروژن ، دی اکسید کربن، آب و متان می شود که پس از جذب دی اکسید کربن در سیستم منواتانول آمین (MEA) ، محصول نهایی (H2و CO) به همراه مقادیر کمی گاز CO2 و متان و آب جهت تخلیص به واحد ۲۰ ارسال می گردد.
واحد ۲۰: خوراک ورودی به این واحد پس از حذف CO2 و آبگیری ، وارد سیستم Cold Boix شده و هیدروژن و متان از گاز منوکسید کربن جدا می شود و نهایتا گاز منوکسید کربن جداشده توسط کمپرسور تحت فشار قرار گرفته و با درجه خلوص لازم به واحد فسژن ارسال می شود.

پتروشیمی-ماهشهر-مجتمع-خوزستان-P

واکنش شیمیایی

پتروشیمی-ماهشهر-مجتمع-خوزستان-R

ثبت دیدگاه


3 − = 1