پتروشیمی خارگ

واحد تصفیه گاز (خارگ)

خوراک و محصولات شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید گازهای ترش ورودی به مجتمع دارای فشار های متفاوت

خوراک و محصولات

پتروشیمی-خارک-F

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

گازهای ترش ورودی به مجتمع دارای فشار های متفاوت بوده به طوری که خط فشار بالا معادل Psig  ۵۵۰ و خط فشار پایین معادل Psig  ۱۶۰ می باشد.جریان های فوق به برجهای جذب وارد شده و توسط حلال (۲۰-۲۵) درصد محلول دی اتانول آمین (DEA)  گازهای اسیدی از جریان فرآیندی تفکیک میگردد.گاز شیرین تولیدی جهت تفکیک عناصر متشکله به واحد تفکیک ارسال و جریان آمین غنی جهت احیا به برج دفع ارسال می شود تا ترکیبات اسیدی از جریان آمین جدا می گردد.

پتروشیمی-خارک-P

واکنش شیمیایی

پتروشیمی-خارک-R

ثبت دیدگاه


3 + = 9