تندگویان

واحد ترفتالیک اسید خالص (PTA-2) (ماهشهر)

خوراک و محصولات شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید واحد PTA  شامل دو ناحیه CTA  و PTA  می

خوراک و محصولات

پتروشیمی-ماهشهر-مجتمع-تند-گویان2-F

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

واحد PTA  شامل دو ناحیه CTA  و PTA  می باشد. ابتدا پارازایلن به عنوان خوراک اصلی به همراه اسید استیک(A.A)و کاتالیست در دو رآکتور اکسیداسیون متوالی به ترفتالیک اسید خام (CTA) تبدیل و سپس متبلور میگردد.آنگاه در قسمت جداسازی،اسید و کاتالیست از محصول جدا و محصول پس از خشک شدن به ناحیه PTA (خالص سازی) فرستاده می شود.در این ناحیه ابتدا پودر ترفتالیک اسید خام، که حاوی مقدار جزئی چهار کربوکسی بنز آلدهید (۴-CBA)به عنوان محصول جانبی بوده و دارای تاثیر نا مطلوب در تولیدات واحدها و صنایع پایین دستی می باشد،دوغابی و سپس بوسیله رآکتور هیدروژناسیون،۴-CBA آن به پاراتولوئیک اسید (P.A)تبدیل شده و با توجه به قابلیت حلالیت P.A در آب،طی فرآیند جداسازی آب از پودر، از سیستم خارج می شود.محصول خروجی از رآکتور طی پنج مرحله کریستالایز  (متبلور) شده که این کار در هر مرحله با کاهش دما و فشار صورت می گیرد.سپس این پودر به همراه آب وارد سانتریفیوژها و فیلتر مخصوص شده و آب از پودر جدا می شود.محصول خشک شده،پودر ترفتالیک اسید خالص یا PTA  نام دارد.

پتروشیمی-ماهشهر-مجتمع-تند-گویان2-P

واکنش شیمیایی

پتروشیمی-ماهشهر-مجتمع-تند-گویان2-R

ثبت دیدگاه


8 − 3 =