پتروشیمی فن آوران

واحد اسید استیک (فن آوران)

خوراک و محصولات         شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید واحد اسيداستيک فن آوران با ظرفيت روزانه ٤٥٤

خوراک و محصولات

       پتروشیمی-ماهشهر-مجتمع-فن-آوران-F

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

واحد اسيداستيک فن آوران با ظرفيت روزانه ٤٥٤ تن تحت ليسانس شرکت کيمي تکنولوژي اوکراين و متشکل ازبخش هاي اصلي ذيل مي باشد :
اسيداستيک از واکنش مخلوط گازي منواکسيد کربن و مايع متانول در یک راکتور همزن دار تحت فشار ۲۷٫۵ بار و دمايC ° ۸۵ توليد مي شود. از کمپلکس راديوم بعنوان کاتاليست و متيل يديد به عنوان ترغيب کننده يا promoterاستفاده مي شود. واکنش گرما زا بوده و مصرف روزانه متانول ٢٤٥ تن و منو اکسيد کربن ٢٤٦ تن مي باشد.
اسيداستيک خام حاصل از بخش سنتز به بخش تصفيه شامل پنج برج تقطير ارسال مي گردد. در نهايت اسيداستيک با خلوص ٩٩.٩٥% در مخازن محصول ذخيره ، براي بارگيري در کشتي آماده مي شود.

پتروشیمی-ماهشهر-مجتمع-فن-آوران-P

واکنش شیمیایی

پتروشیمی-ماهشهر-مجتمع-فن-آوران-R

 

ثبت دیدگاه


6 − = 5