پتروشیمی خارگ

واحد اتیلن اکسید و اتیلن گلیکول (خارگ)

خوراک و محصولات            شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید گاز شیرین خروجی از واحد آمین ،

خوراک و محصولات

   
      


شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

گاز شیرین خروجی از واحد آمین ، در برج های گلایکول فشار پایین و فشار بالا (LP,HP) با محلول تری اتیلن گلایکول (TEG) تماس یافته و آب موجود در جریان گاز توسط محلول گلایکول جذب میشود. گاز خشک خروجی از برجهای گلایکول (Glycol Contactor) به سمت واحد جذب و تفکیک فرستاده میشود .
محلول گلایکول غنی از آب به برج های احیا گلایکول (Glycol regenerator) ارسال شده و در این مرحله با کاهش فشار و افزایش دما ، آب موجود از محلول گلایکول تفکیک و محلول احیا ، مجددا در فرآیند جذب مورد استفاده قرار می گیرد.

 

واکنش شیمیایی

 

 

ثبت دیدگاه


1 × 9 =