پتروشیمی اراک

واحد اتیلن اکسید و اتیلن گلیکول (اراک)

خوراک و محصولات              شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید مخلوط آب و E.O حاوی ده درصد

خوراک و محصولات

     واحد-اتیلن-گلایکول-F
      


شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

مخلوط آب و E.O حاوی ده درصد وزنی E.O پس از گرم شدن و با فشار بالا وارد راکتور گلایکول شده و در اثر واکنش E.O با آب (در محیط بدون کاتالیست) مخلوطی از گلایکولها تولید می شود. برای جداسازی آب موجود در گلایکولهای تولید شده، مخلوط گلایکول ها وارد قسمت تبخیر کننده ها با شش مرحله می شوند. پس از جداسازی حدود ۸۵ درصد از آب موجود در گلایکولها در این قسمت، مخلوط گلایکولها وارد برج Drying شده و آب باقیمانده در این برج در شرایط خلا حذف می شود. سپس گلایکولها به ترتیب وارد برجهای MEG Tower ، DEG Tower ، TEG Tower شده و محصولات MEG ، DEG و TEG در شرایط دمای بالا و فشار پایین (خلا نسبی) از یکدیگر جدا می شوند.

واحد-اتیلن-گلایکول-P

واکنش شیمیایی

واحد-اتیلن-گلایکول-R

 

ثبت دیدگاه


5 − = 2