پتروشیمی اراک

واحد اسید استیک (اراک)

خوراک و محصولات       شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید اتيلن و اکسيژن در راکتور و در حضور

خوراک و محصولات

     

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

اتيلن و اکسيژن در راکتور و در حضور کاتاليست کلريد پالاديوم و کلريدمس I Iواکنش داده و استالدئيد خام توليد مي شود و سپس در بخش تقط ير توسط دو برج پکينگ دار خالص مي گردد.
استالدئيد توسط اکسيژن در دو راکتور سري اکسيد شده و اسيد استيک خام توليد مي گردد.اين واکنش در دمای ۵۵° Cو فشار در حدود barg 1.3 در حضور اسيد استيک با کاتاليست استات منگنز انجام مي شود

 

واکنش شیمیایی

 

 

ثبت دیدگاه


7 − 1 =