پتروشیمی رازی

واحد آمونیاک (رازی)

خوراک و محصولات       شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید   . واکنش شیمیایی  

خوراک و محصولات

     پتروشیمی-رازی-F

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

 

.پتروشیمی-رازی-P

واکنش شیمیایی

پتروشیمی-رازی-R

 

ثبت دیدگاه


− 7 = 2