به گزارش فارس، محمدصادق معماریان با اشاره به نفوذ کشورهای قدرتمند در بازار نفت اظهار کرد: این نفوذ در گذشته از طریق تولید نفت بود اما امروز از طریق قراردادهای نفتی است زیرا سعی می‌کنند از این طریق بر بازار نفت کنترل داشته باشند، که نمونه‌های مختلف آن در میان کشورهای صاحب نفت موجود است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه مخالفت‌های جدی در رابطه با قراردادهای جدید صنعت نفت در ایران وجود دارد و مسئولان باید این موضوع را بدانند که اگر کنترل خود را از نفت از دست دهیم هیچ وقت بخشیده نخواهند شد.

محمدصادق معماریان کارشناس ارشد انرژی با اشاره به رابطه‌‌های سیاسی، مذهبی و نفتی بین ایران و عربستان گفت: در بازار نفت ژئوپلتیک یعنی اثرگذاری در بازار نفت به همین دلیل عربستان سعی دارد که این قدرت را با کمک کشورهای بزرگ حفظ کند.

وی ادامه داد: در بازار نفت مرزبندی‌هایی شکل گرفته است و در سازمان اوپک ایران و عربستان به عنوان رهبران دو گروه بازها و کبوترها سعی کردند تا در سازمان اوپک قدرت‌نمایی کنند.

معماریان با تاکید بر اینکه خیمه اوپک ۲ ستون دارد اظهار کرد: در طول تاریخ تشکیل اوپک سقف تولید این سازمان هیچ وقت از ۳۲میلیون بشکه بیشتر نشده است و براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تا سال ۲۰۲۰ سازمان اوپک پیش‌بینی کرده است که سقف تولید در همین ۳۲ میلیون بشکه حفظ خواهد شد.

این کارشناس ارشد انرژی با اشاره به اینکه مجموع تولید نفت ایران و عربستان همواره ۱۳ میلیون بشکه در روز بود گفت: این رابطه همواره در طول تاریخ حفظ شده یعنی زمانی که تولید نفت ایران افزایش یافته است تولید نفت عربستان کاهش و یا بالعکس بنابراین، نباید زیاد به گفته مسئولان عربستانی توجه کرد که مثلا می‌گویند تولید نفت این کشور به ۱۲ میلیون رسیده است زیرا منابع ثانویه کاملا این موضوع را رد می‌کنند.


انتهای پیام

نفوذ قدرت‌ها از طریق قراردادهای جدید نفتی
http://www.naftnews.net/view/17756/نفوذ-قدرت‌ها-از-طریق-قراردادهای-جدید-نفتی
http://www.naftnews.net/rss.html
نفت نیوز

ثبت دیدگاه


× 6 = 6