جزوه-کنکور-ارشد-کاربردریاضات-پارسه

جزوه کنکوری کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی

    جزوه  کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی ارشد مهندسی شیمی دکتر طاهری، ۳۹۲ صفحه ، دست نویس 

 

 

جزوه  کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی ارشد مهندسی شیمی دکتر طاهری، ۳۹۲ صفحه ، دست نویس 

دارای درس نامه قوی +  حل تشریحی تست

دانلود “J-Konkor_Arshad-Math-L-ChemEng.ir.pdf” J-Konkor_Arshad-Math-L-ChemEng.ir.pdf – Downloaded 64364 times – 35 MB

ثبت دیدگاه


3 + = 4