عمل-2-دانشگاه-تهران

جزوه عملیات واحد ۲ دکتر رحمتی

جزوه عملیات واحد ۲ دکتر رحمتی که از اساتید دانشگاه تهران می باشد. این جزوه به صورت دست نویس

جزوه عملیات واحد ۲ دکتر رحمتی که از اساتید دانشگاه تهران می باشد. این جزوه به صورت دست نویس می باشد.

عمل-2-دانشگاه-تهران

دانلود “Jozve - Unit2 - Dr Rahmati-ChemEng.ir.pdf” Jozve - Unit2 - Dr Rahmati-ChemEng.ir.pdf – Downloaded 6039 times – 11 MB

ثبت دیدگاه


8 + 4 =