جزوه انتقال حرارت 1 دانشگاه تهران

جزوه انتقال حرارت ۱ دانشگاه تهران

جزوه انتقال حرارت ۱ دانشگاه تهران جزوه اسکن شده با کیفیت متوسط از دانشگاه تهران.این جزوه برای امتحانات

جزوه انتقال حرارت ۱ دانشگاه تهران

جزوه اسکن شده با کیفیت متوسط از دانشگاه تهران.این جزوه برای امتحانات پایان ترم پیشنهاد می شود.

دانلود “Jozve - Hararat 1 - Uni Tehran-ChemEng.ir.pdf” Jozve - Hararat 1 - Uni Tehran-ChemEng.ir.pdf – Downloaded 1627 times – 12 MB

ثبت دیدگاه


3 × = 15