جزوه موازنه انرژی و مواد دکتر اشرفی

جزوه موازنه انرژی و مواد دکتر اشرفی زاده

جزوه موازنه انرژی و مواد دکتر اشرفی زاده جزوه تایپ شده موازنه انرژی و مواد به همراه مثال های

جزوه موازنه انرژی و مواد دکتر اشرفی زاده

جزوه تایپ شده موازنه انرژی و مواد به همراه مثال های متعدد دکتر اشرفی زاده.بسیار مناسب برای مطالعه همگام با کلاس درس

دانلود “jozve - Mass balance -Ashrafi zade.pdf” jozve - Mass balance -Ashrafi zade.pdf – Downloaded 1612 times – 10 MB

ثبت دیدگاه


− 3 = 1