بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان شركت كننده در آزمون كارشناسي ارشد سال ۱۳۹۵ مي رساند كه سوالات هر يك از كد رشته هاي امتحاني آزمون مذكور روز يكشنبه ۹۵/۲/۱۹ بر روي سايت سازمان به آدرس: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. ضمناً كليد اوليه سوالات آزمون روز چهارشنبه ۹۵/۲/۲۲  بر روي سايت قرار مي گيرد و داوطلبان مي توانند هرگونه مطلبي در خصوص سوالات و كليد آزمون دارند، از روز چهارشنبه ۹۵/۲/۲۲ لغايت دوشنبه ۹۵/۲/۲۷  منحصراً از طريق «سيستم پاسخگويي الكترونيكي» به سازمان ارسال نمايند. 

لذا به داوطلبان گرامي تأكيد مي گردد كه انتشار هرگونه آگهي مبني بر تحليل سوالات و كليد آزمون به هر طريق ديگر مورد تأييد اين سازمان نمي باشد و به داوطلبان توصيه مي شود براي دريافت هرگونه اطلاعات لازم در اين خصوص منحصراً به سايت سازمان مراجعه نمايند.

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره زمان و نحوه انتشار کلید اولیه و سوالات آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۵
http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?ID=2544
http://sanjesh.org/rss/rss.aspx?id=2
سازمان سنجش آموزش کشور – کارشناسی ارشد
اخبار و سرویس های سازمان سنجش آموزش کشور

ثبت دیدگاه


5 × = 25